пʼятниця, 7 травня 2010 р.

Особисті якості сучасного менеджера


Як керівник і організатор, менеджер повинен мати певні якості, які б дали йому змогу спрямовувати діяльність колективу у потрібне русло з максимальною ефективністю. Розглянемо деякі з них.

Вміння реалізувати індивідуальний підхід до працівників.
Кожна людина — це особистість з притаманними лише їй рисами. Одним із завдань менеджера є розпізнавання нахилів своїх співробітників для найповнішого використання їх у повсякденній діяльності. Когось цікавить швидкий заробіток, інших — великий, декому — постійний заробіток важливіше, ніж великий, когось влаштовує стабільність становища фірми, інших цікавить кар'єра або просто потреба у спілкуванні. Використання в інтересах фірми здібностей і прагнень кожного працівника є головною метою індивідуального підходу менеджера.

Комунікабельність. Уміння спілкуватися — один із ключів до успіху. Як підлеглі, так і керівництво чи ділові партнери прихильніше ставляться до людей, які вміють спілкуватися. Здатність переконувати, шукати компроміси, згладжувати суперечності — найголовніші характеристики керівника.

Інтелект. Необхідною умовою управлінського успіху є високі розумові здібності менеджера. Уміння всебічно аналізувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки і приймати на основі цього правильні рішення є запорукою підприємницького успіху.
Здатність навчати і навчатися. Менеджер мусить бути талановитим учителем для своїх підлеглих. Адже формування знань, умінь та навичок у персоналу — це, зрештою, підвищення їхнього фахового рівня, ефективності роботи всього колективу. Сам керівник теж повинен постійно орієнтуватися у нових ситуаціях, щоб ознайомити з ними найближчих підлеглих і нести ці знання іншим співробітникам своєї фірми, підприємства чи установи.

Вимогливість. Кожна поставлена мета має бути досягнута, інакше авторитет керівника може бути втрачений.
Здатність до виваженого ризику, особливо в управлінських рішеннях, гарантує уникнення багатьох проблем, пов'язаних із підприємницькою діяльністю.

Немає коментарів:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...